ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพนธ์ สัมมา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นพนธ์ สัมนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของนักกีฬาฟุตบอลและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา
2 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา
3 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาวอลเลย์บอล และผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา
4 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาเทนนิสและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา
ปี พ.ศ. 2546
5 ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาไตรกีฬา ที่เคยเข้ารับการฝึกและไม่เคยเข้ารับการฝึกในหลักสูตรซีล จากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
6 การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต