ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ เทียนเสรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2553
6 การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชและยีนเพิ่มการสะสมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์อ้อยที่คัดเลือก
7 การผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสร้าง seed nursery
ปี พ.ศ. 2552
8 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ
9 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2550
10 เครื่องหมาย AFLP ที่เชื่อมโยงกับลักษณะความสามารถในการรักษาค่าพลังงานศักษ์รวมของน้ำ และค่าพลังงานความเข้มข้นน้ำในอ้อย