ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงพงา คุณจักร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นงพงา คุณจักร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการผลิตโปรตีน VP35, viral-IAP ของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวโปรตีน PPAF
2 การศึกษาความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตเอนไซม์ bile salt hydrolase และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งและคัดเลือกเชื้อที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสและ กรดแลคติกสูง
4 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) ด้วยเทคนิค RNA Interference (ระยะที่ 2)
5 การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของพลาสมิดขนาดเล็กจาก Lactobacillus sp. ที่มีบทบาทในอาหารหมักของไทยและการศึกษายีนที่ต้านทานโลหะหนัก
6 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) ด้วยเทคนิค RNA Interference
ปี พ.ศ. 2553
7 การผลิตสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งโดยเชื้อ Bacillus sp. BK9 จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
8 การผลิตสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งโดยเชื้อ Bacillus sp. BK9 จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
9 การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของพลาสมิดขนาดเล็กจาก Lactobacillus sp. ที่มีบทบาทในอาหารหมักของไทยและการศึกษายีนที่ต้านทานโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตกรดแลคติกชนิด L(+) (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcs aureus ในอาหาร
12 การผลิตและการพัฒนาหัวเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ประเภทปญ้าหมัก (ระยะที่2)
ปี พ.ศ. 2550
13 การผลิตและการพัฒนาหัวเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ประเภทปญ้าหมัก (ระยะที่ 1)