ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพล เหมือนขาว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2547 1
5 2546 1
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสร้างแบบจำลองระบบอุปสงค์-อุปทานพลังงานของประเทศไทยโดยนำเชื้อเพลิงชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น ด้วยแม่เหล็กสำหรับแบบจำลองไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาฉนวนบุชชิ่งหม้อแปลงในระบบจำหน่ายจากวัสดุผสมยางพาราและขยะพลาสติก
ปี พ.ศ. 2547
4 การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับระบบจำหน่ายแรงดันสูงปานกลางของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการทบทวนการจัดลำดับเวลาการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับระบบจำหน่ายแรงดันสูงปานกลางของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการทบทวนการจัดลำดับเวลาการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน