ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพล บันสิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรพล บันสิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 อิทธิพลของการเคลือบน้ำมันพืชต่อคุณภาพของไข่ไก่
ปี พ.ศ. 2544
2 คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดเทศและเป็ดพื้นเมือง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง
4 การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก
5 คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
ปี พ.ศ. 2542
6 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดพื้นเมืองและเป็ดเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขังกรง