ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรยุทธ วิไลวัลย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรยุทธ วิไลวัลย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 7
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 5
3 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 5
4 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 3
5 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 3
6 Worachart Sirawaraporn 3
7 วรชาติ สิรวราภรณ์ 3
8 สุกัญญา สุนทรส 2
9 จารุณี วานิชธนันกูล 2
10 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
11 วรวรรณ พันธุมนาวิน 2
12 หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
13 Gordon Lowe 2
14 Rachel Quarrell 2
15 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
16 จิรันดร ยูวะนิยม 1
17 นฤมล พักมณี 1
18 ชาญชัย คงดีเสมอ 1
19 กิตติพันธุ์ รุ่งเรืองสาร 1
20 Sudsanguan Chusacultanachai 1
21 Bongkoch Tarnchompoo 1
22 Netnapa Chareonsethakul 1
23 อมร เพชรสม 1
24 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 1
25 Penchit Chitnumsub 1
26 บงกช ธารชมพู 1
27 พรพิมล ไมตรัตน์ 1
28 สุภา หารหนองบัว 1
29 Phornphimon Maitarad 1
30 Supa Hannongbua 1
31 นันทิกา ปานจันทร์ 1
32 ไพศาล สิทธิกรกุล 1
33 Jarunee Vanichtanakul 1
34 Neungruthai Saesaengseerung 1
35 Pornthep Sompornpisut 1
36 Yodhathai Thebtaranonth 1
37 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
38 Deanpen Jarprung 1
39 Giulio Rastelli 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 3
11 2542 1
12 2541 1
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์ สมบัติ และการประยุกต์ใช้เบต้าพิโรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอร์เมชันถูกจำกัด
ปี พ.ศ. 2552
2 การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม
3 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
4 การสังเคราะห์เพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่ทำหน้าที่เฉพาะโดยการปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่ตรงปลายสาย
ปี พ.ศ. 2551
5 การสังเคราะห์เพพไทด์นิวคลีอิกแอซิคที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยการปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่ตรงปลายสาย
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
7 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
8 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน
ปี พ.ศ. 2547
9 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน
ปี พ.ศ. 2546
10 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2545
11 การตรวจหาชนิดของพิษงูกะปะ Calloselasma rhodostoma และพิษงูเห่า Naja kaouthia ด้วยวิธีดอต-อิไลซา
ปี พ.ศ. 2544
12 การสังเคราะห์คอมบิเนทอเรียลไลบรารี่ ของสารยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส
ปี พ.ศ. 2543
13 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
14 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
15 การสังเคราะห์คอมบิเนทอเรียลไลบรารีของสารยับยั้งเอ็นไซม์ไดโฮโดรโฟเลตรีดักเทส
ปี พ.ศ. 2542
16 การสังเคราะห์และสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิดซึ่งมีหมู่แทนที่แบบไฮโดรฟิลิก : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2541
17 การสังเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด