ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรยุทธ ตู้จินดา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Theerayut Toojinda 23
2 Apichart Vanavichit 11
3 Pattama Sirithunya 7
4 ปัทมา ศิริธัญญา 6
5 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 5
6 Somvong Tragoonrung 4
7 Peerasak Srinives 4
8 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 4
9 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 4
10 มีชัย เซี่ยงหลิว 3
11 Sontichai Chanprame 3
12 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 3
13 Siangchai Sriprakhon 3
14 Tanee Sreewongchai 3
15 บุญรัตน์ จงดี 2
16 Boonrat Jongdee 2
17 อภิชาติ เนินพลับ 2
18 Grienggrai Pantuwan 2
19 สนธิัชัย จันทร์เปรม 2
20 เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ 2
21 Didier Tharreau 2
22 ธานี ศรีวงศ์ชัย 2
23 Chanakarn Vongsaprom 2
24 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
25 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
26 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
27 จิระ สุวรรณประเสริฐ 1
28 กนกพร ไตรวิทยากร 1
29 Victor N. Njiti 1
30 Jira Suwanprasert 1
31 Jirawat Sanitchon 1
32 Kanokporn Triwitayakorn 1
33 Meechai Siangliw 1
34 Khin Than Nwe 1
35 Myint Yi 1
36 Witith Chai-arree 1
37 วิฑิตร ใจอารีย 1
38 Jonaliza L. Siangliw 1
39 Apichart Noenplab 1
40 Jonaliza C. Lanceras 1
41 Theerayuth Toojinda 1
42 Brian Steffenson 1
43 Kazuhiro Sato 1
44 Kelley L Richardson 1
45 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
46 Sriprapai Chakhonkaen 1
47 Amorntip Muangprom 1
48 Keasinee Pitnjam 1
49 Patrick M. Hayes 1
50 Alfonso Cuesta-Marcos 1
51 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
52 Vinitchan Ruanjaichon 1
53 Siriporn Korinsak 1
54 ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 1
55 Phinyarat Kongprakhon 1
56 ภิญญารัตน์ กงประโคน 1
57 แสงชัย ศรีประโคน 1
58 N. Thanintorn 1
59 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
60 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
61 สามารถ วันชะนะ 1
62 สาธิต ทยาพัชร 1
63 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
64 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
65 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
66 สมหมาย อมรศิลป์ 1
67 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
68 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
69 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
70 โจนา แลนเซเรส 1
71 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
72 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
73 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
74 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
75 สุรีพร เกตุงาม 1
76 Suk-Ha Lee 1
77 Patcharin Tanya 1
78 ประสาทพร สมิตะมาน 1
79 Prasartporn Smitamana 1
80 Chatchai Kosawang 1
81 Suchada Pimpisithavorn 1
82 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
83 Rudy Soehendi 1
84 พัทธินันท์ ภูมิพันธ์ 1
85 ปิยวดี นาสารีย์ 1
86 ภมร ปัตตาวะตัง 1
87 C. Kosawang 1
88 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
89 Chankarn Wongsaprom 1
90 Nathinee Pa-In 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 6
6 2551 4
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 1
14 2543 1
15 2531 1
16 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
2 ความต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลของประชากรข้าวผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
4 การประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อศึกษาลักษณะความดีเด่น ของข้าวลูกผสมระบบสองสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยใช้เทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยข้าวกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
6 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายจากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่า กับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
ปี พ.ศ. 2552
7 Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs
8 Genetic mapping of Magnaporthe grisea avirulence gene corresponding to leaf and panicle blast resistant QTLs in Jao Hom Nin rice cultivar.
9 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
10 Identification of SSR markers linked to a bacterial blight resistance gene in rice cultivar Pin Kaset
11 Validation of rice blast resistance genes in barley using a QTL mapping population and near-isolines
12 การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง
ปี พ.ศ. 2551
13 Assessment of genetic diversity in Thai isolates of Pyricularia grisea by random amplification of polymorphic DNA
14 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
15 Identification of a deletion in tms2 and development of gene-based markers for selection
16 การรวมเครื่องหมาย EST-SSR เข้ากับแผนที่เครื่องหมาย f-AFLP ในอ้อย
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์
18 Developing KDML105 backcross introgression lines using marker-assisted selection for QTLs associated with drought tolerance in rice.
ปี พ.ศ. 2549
19 โครงการติดตามและประเมินการผลโครงการการทดสอบสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาพันธุ์ข้าว
20 Inheritance and AFLP Tagging of Leaflet Mutants in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)
21 Hybridization technique for bambara groundnut
22 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
23 การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher
24 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
25 การศึกษาตำแหน่งของยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งในข้าว
ปี พ.ศ. 2547
26 การใช้โมเลกุลเครื่องหมายเพื่อคงลักษณะความหอมและคุณภาพหุงต้มของข้าวขาวดอกมะลิในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยการผสมกลับ
27 Quantitative trait loci associated with drought tolerance at reproductive stage in rice
28 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
29 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
30 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
31 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2544
32 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
33 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2531
34 ประสิทธิภาพในการคัดเลือกข้าวสาลีพันธุ์เบาผลผลิตสูง ภายใต้ระดับความหนาแน่นของประชากร 2 ระดับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
36 Molecular breeding for rainfed lowland rice in the Mekong region
37 Quantitative trait loci associated with drought tolerance at reproductive stage in rice
38 Molecular genetics of submergence tolerance in rice: QTL analysis of key traits
39 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
40 Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and KDML105 grain quality characteristics through marker-assisted selection
41 Developing KDML105 backcross introgression lines using marker-assisted selection for QTLs associated with drought tolerance in rice