ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานินทร์ แตงกวารัม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธานินทร์ แตงกวารัมย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 2
8 2546 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเคมิคอลเซนเซอร์โดยใช้บิสมัธร่วมกับนาโนเทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดแคดเมียมในน้ำมันงา
ปี พ.ศ. 2556
3 นาโนกลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้แพลทินัมเซลล์ติดบนอนุภาคทองคำนาโนสำหรับตรวจวัดปริมาณกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
4 เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพโดยอาศัยการเร่งปฏิกิริยาของไบโอนาโนเทคโนโลยี
5 นาโนกลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้แพลทินัมเชลล์ติดบนอนุภาคทองคำนาโนสำหรับตรวจวัดปริมาณกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาเคมิคอลเซนเซอร์สำหรับวัดตะกั่วในน้ำผึ้งด้วยขั้วไฟฟ้าบิสมัท อะมัลกัม-ท่อคาร์บอนนาโนปรับแต่งด้วยไคโตซานแบบเชื่อมไขว้
7 การพัฒนาเคมิคอลเซนเซอร์สำหรับวัดตะกั่วในน้ำผึ้งด้วยขั้วไฟฟ้าบิสมัท อะมัลกัม-ท่อคาร์บอนนาโนปรับแต่งด้วยไคโตซานแบบเชื่อมไขว้
ปี พ.ศ. 2554
8 การประดิษฐ์ไมโครเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วสำหรับงานภาคสนามในน้ำผึ้งในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
9 การประดิษฐ์ไมโครเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วสำหรับงานภาคสนามในน้ำผึ้งในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
10 กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
11 กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2552
12 ไนเตร์ทไบโอเซนเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวป์ทองนาโนตรึงร่วมกับฮีโมโกลบินบนขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีน
13 ไนเตร์ทไบโอเซนเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวป์ทองนาโนตรึงร่วมกับฮีโมโกลบินบนขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีน
ปี พ.ศ. 2546
14 ขั้วไฟฟ้าโปรโตพอร์ไฟริน IX โคบอลต์ (III) คลอไรด์ สำหรับวิเคราะห์สารประกอบกรดฟีนอกซีคาร์บอกซิลิกในสารละลาย