ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญดา สุทธิธรรม,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธัญดา สุทธิธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2547 2
5 2546 1
6 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลของลูกสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้องและน้ำหนักตัวในคนไทยที่มีภาวะอ้วน
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้อง และน้ำหนักตัวในคนไทยอ้วน
3 ผลของบัวบกและมังคุดต่อกระบวนการหายของแผลในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลของสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้อง และน้ำหนักตัวในคนไทยอ้วน
ปี พ.ศ. 2547
5 ฤทธิ์ยของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มในการลดน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
6 ฤทธิ์ยของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มในการลดน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2546
7 ฤทธิ์ยของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มในการลดน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 สมรรถภาพทางกายและความทนทานของหัวใจและปอดเลือดภายหลังการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคในคนไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
9 ผลของลูกสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้องและน้ำหนักตัวในคนไทยที่มีภาวะอ้วน