ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย เตชัสอนันต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเลือกตำแหน่ง และการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบไมโครกริด
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิเคราะห์แรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาเครื่องมือวัดและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ฮาร์มอนิกและอินเตอร์ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ
5 การออกแบบตัวกรองฮาร์มอนิกแบบแพสซีฟในระบบไฟฟ้าแรงสูง
6 ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายต่อแรงดันตกชั่วขณะ
7 การระบุตำแหน่งผิดพร่องบนสายจำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาผลของโหลดแบบปรับค่าได้
8 การระบุตำแหน่งผิดพร่องบนสายจำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาผลของโหลดแบบปรับค่าได้
ปี พ.ศ. 2552
9 การกระจายตัวของแรงดันตกชั่วขณะเนื่องจากความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
10 การประยุกต์เวฟเลทเพื่อการตรวจจับและจำแนกประเภทของความผิดพร่องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า
11 การกระจายตัวของแรงดันตกชั่วขณะ เนื่องจากความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2551
12 โปรแกรมเครื่องวัดไฟกะพริบตามมาตรฐาน IEC 61000-4-15