ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การระบุตำแหน่งข้อความภาษาไทยในภาพถ่ายฉากธรรมชาติ
2 การสังเคราะห์ภาพรังสีเต้านม 2 มิติ จากภาพโปรเจคชันที่ได้จากระบบถ่ายภาพเต้านม 3 มิติของหุ่นจำลองเนื้อเยื่อเต้านม
3 การจับคู่ยานพาหนะจากกล้องวีดิทัศน์หลายตัวที่มีมุมมองไม่ทับซ้อนกัน
ปี พ.ศ. 2555
4 การประมาณท่าทางของศีรษะด้วยการจับคู่การเคลื่อนไหวของจุดสำคัญบนใบหน้าสำหรับระบบโต้ตอบ
5 การตรวจจับและสกัดคุณลักษณะสำคัญของมือจากวีดิทัศน์สำหรับการสะกดนิ้วมือภาษามือไทย
6 การติดตามเป้าหมายด้วยกล้องส่าย-ก้มเงยที่ทำงานร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2552
7 การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกยานพาหนะ
8 การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกพาหนะ
ปี พ.ศ. 2548
9 การตรวจหาและติดตามใบหน้าด้วยกล้องวีดิทัศน์ 2 ตัวแบบส่ายก้มเงยและซูม
10 การวิเคราะห์หาการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากวีดิทัศน์
ปี พ.ศ. 2547
11 การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์
ปี พ.ศ. 2546
12 การแยกแยะและตรวจจับเป้าหมายจากวีดิทัศน์ที่ถูกบีบอัด