ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนภร อำนวยกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 9
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
3 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 4
4 ดวงแข มณีนวล 3
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
6 ธีระพล ศรีชนะ 3
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
8 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
9 จันทน์ผา ตันธนา 2
10 เฉลิมเกียรติ สงคราม 2
11 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 2
12 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 2
13 รวี เถียรไพศาล 1
14 ภาสรัตน์ คงขาว 1
15 ขนิษฐา ชิฒเพชร 1
16 กฤช สมนึก 1
17 นิวรณ์รณ อินทรรักษา 1
18 นิธิรา ฉิมแก้ว 1
19 นิธิรา นิมแก้ว 1
20 เงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 1
21 iTAP อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มอ. 1
22 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
23 ตุลย์ ชูสุทธี 1
24 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 โครงการวิจัย NRU 1
26 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
27 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
28 วันทนา เหรียญมงคล 1
29 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การออกแบบและสร้างไฮโดรโซนิกเพื่อผลิตน้ำมันอิมัลชันสำหรับเชื้อเพลิงและเครื่องสำอาง
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเวชสำอางครีมไลโปโซมของโพรไบโอติกและพรีไบโอติก
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดมะขาม แป้งมะขาม และ เจลโลสมะขามในรูปแบบเซรั่ม และประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของการใช้ Titanium dioxide ร่วมกับ Anisotriazine ที่มีต่อค่า Sun Protection Factor (SPF) จากการวัดโดยวิธี in vitro
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ POS Hb Extract Liposome Cream
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Paper mulberry liposome for cosmetic products
9 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสูตรตำรับที่เหมาะสมของ Hb Extract ให้อยู่ในรูปแบบ Hb Extract Liposome Cream เพื่อประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาไลโปโซมไอดีบีโนนร่วมกันกับสารสกัดจากมะขามป้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง
11 การพัฒนาแผ่นแปะผิวนิโคตินามายเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
13 การสังเคราะห์ analog ของโดปามีนโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์โมเลกุลของโดปามีนและซีโรโทนิน
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาตำรับลิปสติกที่มีส่วนผสมของไลโปโซมของน้ำมันรำข้าว
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
16 การเตรียมไลโปรโซมของกรดไมโนฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหนูนอกกาย
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาสูตรตำรับคาเฟอีนเจลเพื่อลดอาการบวมรอบดวงตา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 ผลของการใช้ Grape seed extract ร่วมในตำรับครีมกันแดด ที่มีต่อค่า Sun Protection Factor (SPF) จากการวัดโดยวิธี in vitro