ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนส่วนตัว
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Asymmetric Price Tranmission in the Livestock Industry of Thailand
2 Market Integration and Price Transmission in Different Agricultural Industries of Thailand
3 The Effect of Reversing the Location of Donor and Acceptor Groups on the Aromaticity and Electronic Structure of a Series of Substituted Poly-2,7-[2]calicenes
4 Aromaticity of a Series of Poly-2,7-[N]Calicenes
5 การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย
6 Microstructure of gold nano-cystals from nanometer to micrometer lengthscale in gold bulk metallic glass
7 มาตรการที่สามารถปฎิบัติได้จริงในการลดค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศไทย
8 Microstructure and Direct Measured Micro-strain by TEM of Hot Iso-static Pressed Alumina-Titanium Carbide(Al2O3-TiC) Composite
9 แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการศึกษาการนำความเย็นขอบพื้นผิวใน 3 มิติ
10 การใช้สารสกัดจากเปลือกทับทิมในอุตสาหกรรมอาหาร
11 If Warren Buffet and Philip Fisher Work Together
12 ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุดและออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์
13 หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน:กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลักและคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT
14 การพัฒนาเนื้อหาข้อมูลบรรณานุกรมจากการสืบค้นโอเพค
15 การศึกษาคุณภาพการทำดรรชนีหัวเรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของดรรชนีในฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุด
16 การพัฒนาโประแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรวจหนังสือของห้องสมุด
17 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์:การศึกษาระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ
18 การรับรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของนักศึกษาฝึกหัดครู
19 ผลการตรวจจับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ของฟิล์มหนาซิงก์ออกไซด์เจือแมงกานีสออกไซด์
20 ผลของแมงกานีสบนซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซีสสำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ
21 การศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมของบริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
22 The Disabled Characteristics Required by Agriproduct Processing Industry in the Upper Norther Part of Thailand
23 ทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาชาวไทยที่มีต่อสำเนียงภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาและแบบที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา
24 การใช้ประโยชน์จากบริการรายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุดต่อการพัฒนาคอลเลคชันและบริการเชิงอ้างอิง
25 การใช้ควบคุมทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยในไทย
26 ผลการตรวจจับกาซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มทังสเตนไดออกไซด์เจือด้วยแพลทินัมสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
ปี พ.ศ. 2557
27 ระบบการให้น้ำและปุ๋ยแบบชาญฉลาดสำหรับถั่วงอก
28 การใช้สารสกัดจากเปลือกทับทิมในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
29 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสาหร่ายเตา
30 Anti-gastric ulcer and acute oral toxicity of aqueous extract of Turbinaria conoides from the Gulf of Thailand
ปี พ.ศ. 2552
31 ขั้นตอนวิธีอย่างง่ายสำหรับการออกแบบลายสานเสื่อกระจูดแบบสองสี
32 การศึกษาชนิดของวัสดุห่อผลที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและการเข้าทำลายโดยโรคแมลงของส้มโอพันธ์ทองดีและทับทิมสยาม
ปี พ.ศ. 2550
33 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access (Version 2007) ของโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
34 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเมล็ดกาแฟของประเทศไทย