ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮิสตามีน และประชากรแบคทีเรียที่ผลิตฮิสตามีน ในเนื้อปลาทูน่าในกระบวนการบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของการเก็บรักษาแบบแช่แข็งต่อการเกิดฮิสตามีน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดฮิสตามีนในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮิสตามีน และประชากรแบคทีเรียที่ผลิตฮิสตามีน ในเนื้อปลาทูน่าในกระบวนการบรรจุกระป๋อง
4 การเสริมฤทธิ์ของสารยับยั้งเชื้อราจากพืชตระกูลส้มต่อการเจริญและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราในอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นที่มีเซลล์ยีสต์ที่คล้ายราเป็นตัวเร่ง
6 การเจริญและการผลิตสารพิษของ Staphylococcus aureus ในกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง
7 การเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียที่สร้างฮีสตามีนในกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2553
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นที่มีเซลล์ยีสต์ผลิตไลเปสที่ถูกตรึงเป็นตัวเร่ง
ปี พ.ศ. 2552
9 แบคทีเรียโปรไบโอติกที่พบในอุจจาระของเด็กทารกและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารในระบบเชื้อผสมจากอุจจาระทารกของลำไส้ใหญ่จำลอง
10 โครงการจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอันตรายเพื่อควบคุมสารเคมีของผักและผลไม้ที่ขายในตลาดอำเภอหาดใหญ่
11 การควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติก
12 การคัดเลือกและการแยกสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกจากสารสกัดผลไม้และพืชสมุนไพรเมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2551
13 การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและการคัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์ปลาหมัก (ปลาแป้งแดง)
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกโดยการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมพรีไบโอติกและเส้นใยอาหารที่สกัดจากพืช
15 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
17 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคที่วางจำหน่ายตามแผงลอยและรถเข็น
18 การปนเปื้อนของ Bacillus cereus ในเส้นขนมจีนและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากผิวมะกรูด
ปี พ.ศ. 2549
19 การประยุกต์ใช้เซลล์ยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตเมธิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์ม
20 การใช้สารพิษพรีไบโอติกเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอกติก : Lactobacillus plantarum ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ synbiotic
21 การใช้แบคทีเรียแลกติกที่ผลิตเทอริโอซินร่วมกับยีสต์เป็นโปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
22 โครงการการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
23 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ในกุ้งขาว
25 การรอดชีวิตของโปรไบโอติกโดยใช้สารพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก
ปี พ.ศ. 2548
26 การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ดีอะมิโนเอซิดอะมิเดสจาก Delftia acidovorans
27 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
28 การใช้ไคโตแซนในการป้องกันจุลินทรีย์และปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลบนผิวเงาะ
29 การคัดเลือกและการแยกสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกจากสารสกัดผลไม้และพืชสมุนไพรเมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2546
30 การผลิตเนยแข็ง โดยอาศัยสารสกัดจากเนื้อสับปะรด และมะขามเปียกในการตกตะกอนโปรตีนนม
31 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเลเพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
32 ผลของสารสกัดโอลิโกแซคคาไรด์จากกล้วยต่อการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติก
33 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและความคงตัวของสารสกัดแอนโธไซยานินจากดอกอัญชัน, ดอกชบา และดอกกระเจี๊ยบ
34 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานที่เตรียมจากหัวกุ้งกุลาดำ
35 การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ดีอะมิโนเอซิคอะมิเลสจาก Delftia acidovorans.
ปี พ.ศ. 2545
36 ศึกษากิจกรรมการด้านอนุมูลอิสระในระหว่างการหมักไวน์ผลไม้
37 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติในการกำจัดอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ โดยใช้พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
ปี พ.ศ. 2544
38 คุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักในท้องถิ่นภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
39 การคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีนในรูป D-amino acid.
ปี พ.ศ. 2533
40 การเสริมโปรตีนในมันสำปะหลังโดยใช้ยีสต์ Schwanniomyces castellii
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำยึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
42 แหล่งปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่สร้าง endospore และชอบกรดในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวผัดไทพร้อมรับประทานในภาชนะบรรจุปิดสนิท
43 ผลของพรีไบโอติกและสารไคลโอโพรเทกแทนต์ต่อการรอดชีวิตของโปรไบโอติกในไอศกรีมโยเกิร์ต