ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรายแก้ว อนากาศ
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 1
3 2554 1
4 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ค่าวิเคราะห์ดิน ผลผลิตที่คาดหวัง และธาตุอาหารหลักในผลผลิตเพื่อกำหนดอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับผัก ตำบลฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2 การใช้ค่าวิเคราะห์ดิน ผลผลิตที่คาดหวัง และธาตุอาหารหลักในผลผลิตเพื่อกำหนดอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดข้าวเหนียว ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
3 การใช้ค่าวิเคราะห์ดิน ผลผลิตที่คาดหวัง และธาตุอาหารหลักในผลผลิตเพื่อกำหนดอัตราการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าว ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4 การตอบสนองของผลผลิตมะนาวต่อการจัดการดิน ด้วยปุ๋ยหมักและโดโลไมท์
5 การตอบสนองของผลผลิตพริกไทยต่อการจัดการดิน ด้วยปุ๋ยหมักและโดโลไมท์
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตและผลผลิตสบู่ดำสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของจุลินทรีย์ พด.11 สำหรับปอเทือง ปุ๋ยหมัก และเชื้อควบคุมสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า (ซุปเปอร์ พด.3) ต่อผลผลิตและคุณภาพในการเก็บรักษาของหอมแดง (กลุ่มชุดดินที่ 6)