ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงกลด ศรีปรางค์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2552 1
6 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ออกแบบและทำให้เกิดผลของระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับเตือนภัยการบุกรุกของช้างป่าต่อพื้นที่การเกษตร
ปี พ.ศ. 2556
2 ชุดต้นแบบการพัฒนาระบบควบคุมแบบเวลาจริงด้วยระบบสมองกลฝังตัวในการแปลงผันกำลังไฟฟ้าสำหรับการเรียนรู้ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมความเร็วอินดักชั่นมอเตอร์สำหรับเครื่องจ่ายอาหารกุ้งแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2555
4 ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
5 การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์แบบฝังตัวสำหรับการควบคุมทางไฟฟ้าขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2554
6 ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ไร้แปลงถ่านด้วยบอร์ด ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2552
7 เครื่องต้นแบบชุดโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F458