ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถิรนันท์ สอนแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดลฤดี สุขใจ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2544 1
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับสภาพภูมิอากาศในจังหวัดลำปาง
2 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับสภาพภูมิอากาศในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิเคราะห์ความแปรเปลี่ยนในรอบปีและแนวโน้มการก่อตัวของเมฆในชั้นสตราโตสเฟียรบริเวณขั้วโลก จากการวัดการกระเจิงของแสงอาทิตย์โดยเครื่องมือ SCIAMACHY ในแนวระดับ
4 ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เหนือพื้นที่ประเทศไทยจากการสำรวจโดยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
5 การหามวลของแก๊สโอโซนที่สูญเสียด้วยปฏิกิริยาเคมีในชั้นสตราโตสเฟียร์จาการวัดด้วยเครื่องมือ SCIAMACHY ในแนวระดับ
6 การวิเคราะห์ความแปรเปลี่ยนในรอบปีและแนวโน้มการก่อตัวของเมฆในชั้นสตราโตสเฟียรบริเวณขั้วโลก จากการวัดการกระเจิงของแสงอาทิตย์โดยเครื่องมือ SCIAMACHY ในแนวระดับ
ปี พ.ศ. 2544
7 การวัดกระแสไอออนโดยใช้ทอรอยด์ทรานฟอร์เมอร์แบบกระแสตรง / ถิรนันท์ สอนแก้ว