ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2548 2
3 2543 1
4 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแห้งของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
2 การผลิตแอลกอฮอล์จากเศษวัสดุธรรมชาติ ที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในพืชสมุนไพรสารชีวภาพป้องกันแมลง
ปี พ.ศ. 2548
3 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแห้งของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
4 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแห้งของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
5 การลดปริมาณคอเลสเทอรอลในไข่แดงผง โดยการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือ จุดวิกฤต