ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตรีสินธุ์ โพธารส
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2552 2
6 2545 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มเศษเนื้อปลาหมึกโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาหมึกเสริมใยอาหารเพื่อสุขภาพ
2 การประเมินมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อมุ่งเป้าสู่ความปลอดภัย ทางอาหารของชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2557
3 ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาปริมาณโลหะหนักในปลาจำนวน 3 ชนิดที่อาศัยในแหล่งน้ำบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา
ปี พ.ศ. 2554
5 ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2552
6 Characteristics of Collagen from Nile Tilapia Skin (Oreochromis niloticus) Skin Isolated by Two Different Methods
7 การใช้คอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลานิลเป็นส่วนผสมของครีมประอรผิว
ปี พ.ศ. 2545
8 การสกัดเพปโตนจากเครื่องในปลาทูน่าพันธุ์โอแถบโดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติก