ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุสิดา หนูทอง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 มะม่วงเบาแช่อิ่ม : ประโยชน์ต่อสุขภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2 ผลร่วมของสารละลายฆ่าเชื้อและความร้อนระดับกลางต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และการยืดอายุการเก็บรักษาโหระพาที่สภาวะต่างๆ
3 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มพร้อมดื่ม
4 ประสิทธิภาพร่วมของสารเคมีบางชนิดและการบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศต่อการยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงเบาสดตัดแต่ง
5 ประยุกต์ใช้เทคนิคฟองอากาศขนาดเล็กร่วมกับสารละลายกรดอินทรีย์ในการ ลดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในเมล่อนตัดแต่ง
6 การตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหาการปนเปื้อนไบโอฟิล์มในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการแนะนำแนวทางแก้ไข