ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำเกิง ป้องพาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 4
2 2549 4
3 2548 4
4 2547 4
5 2546 2
6 2545 2
7 2544 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 4
11 2540 2
12 2534 2
13 2533 1
14 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 อิทธิพลของระยะปลูกและเทคนิคการกะเทาะต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แมงลัก
2 ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย
3 การศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
4 การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ดอยคำ
ปี พ.ศ. 2549
5 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศผลเล็ก
6 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศผลเล็ก
7 การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
8 การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
ปี พ.ศ. 2548
9 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศผลเล็ก (ปี 2548)
10 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศผลเล็ก
11 การบริหารสตรูพืชแบบผสมผสานของกานผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช
12 การตรวจสอบพันธุ์ และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
ปี พ.ศ. 2547
13 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วแขกเพื่อบริโภคฝักสด
14 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วแขกเพื่อบริโภคฝักสด
15 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช
16 การศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2546
17 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช
18 การศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2545
19 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช
20 การศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2544
21 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช
22 การศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2543
23 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ
ปี พ.ศ. 2542
24 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ
ปี พ.ศ. 2541
25 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ (ปี 2541)
26 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ (ปี 2542)
27 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ (ปี 2543)
28 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ
ปี พ.ศ. 2540
29 ผลการใช้วัสดุเพาะและเชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ต่อผลผลิตและคุณภาพของเห็ดเศรษฐกิจ 7 ชนิด
30 ผลการใช้วัสดุเพาะและเชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ต่อผลผลิตและคุณภาพของเห็ดเศรษฐกิจ 7 ชนิด
ปี พ.ศ. 2534
31 การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันฝรั่งจากการขยายพันธุ์วิธีต่าง ๆ / ดำเกิง ป้องพาล
32 การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันฝรั่ง จากการขยายพันธุ์วิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2533
33 การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันฝรั่งจากการขยายพันธุ์วิธีต่าง ๆ