ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาริกา จาเอาะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 4
3 2560 2
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากโฟมยางธรรมชาติ
2 สมบัติทางไฟฟ้า กลของยางธรรมชาติผสมแกรไฟต์จากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
ปี พ.ศ. 2561
3 การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต
4 การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์
5 การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่และตะกอนดินบริเวณบ่อน้ำร้อนร้อน จังหวัดยะลา โดยเทคนิคXRF
6 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2560
7 สมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิต
8 การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้