ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ รัตนสมุทร 1
2 Duangkaew Sawamiphakdi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2547 2
3 2535 1
4 2534 1
5 2533 1
6 2532 1
7 2531 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การปรับปรุงการทำเช็คพอยต์บนเครื่องเสมือนด้วยเทคนิคไลฟ์ไมเกรชั่น
ปี พ.ศ. 2547
2 การจัดการโปรเซสและระบบไฟล์ : ความรู้ทั่วไปและการทำงานของยูนิกซ์
3 การพัฒนาทีนิกซ์ : ลินิกซ์ดิสทริบิวชั่นสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
4 รู้จักกับคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2534
5 การออกแบบและพัฒนาระบบยูนิกซ์ให้เป็นตัวบริการอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายงานท้องถิ่นที่ใช้ระบบ MS-DOS
ปี พ.ศ. 2533
6 ระบบฐานข้อมูล
ปี พ.ศ. 2532
7 การออกแบบและพัฒนาเคอร์เนลภาษาไทยสำหรับระบบดำเนินงานยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2531
8 การโปรแกรมภาษา C
9 ระบบดำเนินงานยูนิกซ์
10 งานวิจัยเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา C
11 งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การพัฒนาการประมวลภาษา ภายใต้ระบบยูนิกซ์ เพื่อการสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทย