ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงรัตน์ อินทร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เปรียบเทียบการดูดซึม/ซับทางชีวภาพของบิสฟีนอลเอโดยใช้สาหร่าย พืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการประมวลองค์ความรู้ การนำสาหร่ายมาใช้ในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2549
3 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ปี พ.ศ. 2548
4 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
ปี พ.ศ. 2546
5 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
ปี พ.ศ. 2545
6 การกำจัดปรอท ตะกั่วและแคดเมียม โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2543
7 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่มีความทนทานต่อแคดเมียมปรอทและตะกั่ว
ปี พ.ศ. 2534
8 การคัดแยกและหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสไปรูสินา เพื่อผลิตไพโคไซยานิน