ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงดาว ฉันทศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากอะมิโนคาโปรอิกแอซิดทางทันตกรรมในการหยุดเลือดออกในปาก
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากอะมิโนคาโปรอิกแอซิดเพื่อใช้ทางทันตกรรมในการหยุดเลือดออกในปาก
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ
4 การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน
5 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของเทอร์บีน ในการเป็นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของอัลคิลอัลกอฮอล์ ที่มีวงแหวนฟินิลในโมเลกุลต่อการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2539
8 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเตตราเคนไลโปโซม เตรียมโดยวิธีคลอโรฟอร์มฟิล์ม