ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การออกแบบระบบการให้บริการโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ท่างคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2551
2 การวิเคราะห์นโยบายระบบบริหารวัตถุดิบคงคลังด้วยการจำลองระบบเชิงพลวัต
ปี พ.ศ. 2550
3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อค่าการออกแรงผลักสูงสุดและเกณฑ์การออกแบบงานผลักที่ปลอดภัยในทางการยศาสตร์สำหรับคนไทย
ปี พ.ศ. 2539
4 การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก :กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
5 การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
6 การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก