ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐวุฒิ อินทรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 4
3 2548 3
4 2547 3
5 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดพรวนกำจัดวัชพืชในร่องอ้อย
2 การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดปลูกของเครื่องปลูกมันสำปะหลัง
3 การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดปลูกของเครื่องปลูกมันสำปะหลัง
5 การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง
6 การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดตัดท่อนพันธุ์เครื่องปลูกมันสำปะหลัง
7 การศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบชุดปลูก ของเครื่องปลูกมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2548
8 การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น
9 การศึกษาใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปอกเปลือกเหง้าสับปะรด
10 การศึกษาใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปอกเปลือกเหง้าสับปะรด
ปี พ.ศ. 2547
11 การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น
12 การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดพรวนกำจัดวัชพืชในร่องอ้อย
13 การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดพรวนกำจัดวัชพืชในร่องอ้อย