ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐวุฒิ สิงห์คำ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นโดยใช้ลักษณะทางสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับการคัดเลือกโดยเกษตรกร
2 การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นโดยใช้ลักษณะทางสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับการคัดเลือกโดยเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาความหลากหลายของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อการหักล้มในเชื้อพันธุกรรมอ้อย
4 การศึกษาความหลากหลายของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อการหักล้มในเชื้อพันธุกรรมอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายณัฐวุฒิ สิงห์คำ)