ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาแก้วเชื่อมประสานอุณหภูมิต่ำสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 แก้วเชื่อมประสานในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาโครงสร้างแก้วบิสมัทบอเรตและดีบุกบอเรตด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
4 การตกจมของอนุภาควัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิค
ปี พ.ศ. 2553
5 A Barium-Calcium Silicate Glass for Use as Seals in Planar SOFCs
ปี พ.ศ. 2552
6 A low silica, barium borate glass–ceramic for use as seals in planar SOFCs
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนากลาสส์เซรามิกเป็นสารปิดผนึกในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งแบบแผ่น = Development of glass-ceramics as seals in planar solid oxide fuel cells / ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
8 การพัฒนากลาสส์เซรามิก เป็นสารปิดผนึกในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งแบบแผ่น