ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2552 1
4 2551 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลกายวิภาค ทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของต่อมน้ำลายหน้ากกหู ในผู้ป่วยโรคตับแข็งจากพิษของสุรา
ปี พ.ศ. 2554
2 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลกายวิภาค ทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของต่อมน้ำลายหน้ากกหู ในผู้ป่วยโรคตับแข็งจากพิษของสุรา
3 ผลการสะสมของแคดเมียมต่อการแสดงออกของโปรตีน metallothionein และ Epidermal growth ในต่อม น้ำลายใต้ขากรรไกรของหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การปนเปื้อนแคมเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4 การศึกษาตำแหน่งและการแสดงออกของโปรตีน Divalent metal transportre-1 (DMT-1) ในเนื้อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศันอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาตำแหน่งและการแสดงออกของโปรตีน Divalent metal transportre-1 (DMT-1) ในเนื้อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศันอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลการสะสมของแคดเมียมต่อการแสดงออกของโปรตีน metallothionein และ Epidermal growth ในต่อม น้ำลายใต้ขากรรไกรของหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การปนเปื้อนแคมเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก