ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปบนเครือข่ายออนไลน์ของกลุ่มสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง (อิฐบล็อก)ของบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัทสายการบินแห่งชาติของพนักงานฝ่ายช่าง ณ.สำนักงานสนามบินสุวรรณภูมิ
7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถาบันการเงินสินเชื่อรายย่อยสาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ในเขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด?จังหวัดระยอง
10 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ที่พัฒนาซอฟท์แวร์ไทย ในประเทศไทย
12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการหลังการขายของศูนย์บริการรถยนต์ในย่านศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร