ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัชพัฒน์ สุขใส
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2551 2
3 2550 2
4 2546 1
5 2545 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สถานภาพประชากรหอยมือเสือและสภาพแวดล้อมในแนวปะการังบริเวณอ่าวละแม จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2551
2 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
3 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
4 การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5 การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2546
6 ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด
ปี พ.ศ. 2545
7 ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด