ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชนะรบ วิชาลัย 14
2 อรวรรณ จันทสุทโธ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 2
5 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มประสิทธิภาพระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม
2 การเพิ่มประสิทธิภาพระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม
3 การเพิ่มประสิทธิภาพระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2557
4 นวัตกรรมผนังฉนวนกันความร้อนเชิงพาณิชย์จากถุงปูนซีเมนต์อัดกาว
ปี พ.ศ. 2556
5 การผลิตวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วยเส้นใยหญ้าแฝก
6 เทคนิคใหม่ในการสำรวจหาแหล่งทรัพยากรน้ำพุร้อนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2555
7 วิธีการใหม่ในการใช้ Ground Penetration Radar เพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นทาง
8 การออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปเพื่อที่อยู่อาศัย