ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณภาคม ศรีคช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- ณภาคม ศีรคช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบเบต้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
4 การพัฒนาอุโมงค์สำหรับแบบจำลองรถยนต์ให้เป็นระบบปิด
ปี พ.ศ. 2553
5 การออกแบบและสร้างอุโมงค์ลมสำหรับโมเดลรถยนต์
ปี พ.ศ. 2552
6 การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV กับน้ำมัน
7 การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG กับน้ำมัน