ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิติวร ชูสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตและกระตุ้นพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย บ้านเกาะบูโหลนดอน
ปี พ.ศ. 2552
2 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ปี พ.ศ. 2549
3 การประเมินการสัมผัสส่วนประกอบทางเคมีและตัวชี้บ่งทางชีวภาพในการสัมผัส PAHs
4 การประเมินการสัมผัสสารเคมีและผลต่อระบบทางเดินหายใจของพนักงงานโรงรมควันยาง
ปี พ.ศ. 2547
5 ภาวะสุขภาพของพนักงานผู้สัมผัสแร่แป้งในโรงพยาบาล
6 การศึกษาระดับเมลาโทนินและความเครียด ในพนักงานหญิงที่ทำงานกะ
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาระดับเมลาโทนินและความเครียดในพนักงานหญิงที่ทำงานกะ
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาระดับเมลาโทนินและความเครียดในพนักงานหญิงที่ทำงานกะ