ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิติมาวดี เจริญรัชต์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ฐิติมาวดี เจริญรัชต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : รายงานการวิจัย
2 โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคตะวันออก (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว)
3 การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครก)
ปี พ.ศ. 2550
7 การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด Child Watch ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2517
8 อิธิพลของอุณภูมิกายที่มีต่อความสามารถในการทำงาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด