ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ)
ปี พ.ศ. 2561
2 เครื่องอบแห้งกล้วยเล็บมือนางแบบผสมผสานที่มีระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่
3 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2560
4 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2559
5 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2558
6 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2557
7 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล
8 เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ
9 การออกแบบเข็มขัดพยุงหลังโดยใช้แผ่นรองรับที่ทำจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
10 การออกแบบเข็มขัดพยุงหลังโดยใช้แผ่นรองรับที่ทำจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2543
11 ข้อกำหนดเทคนิคที่ดีในการอบไม้ยางพาราแปรรูป
ปี พ.ศ. 2539
12 การออกแบบและพัฒนาเตาเผาอิฐที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน