ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศักดิ์ เวชแพทย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชูศักดิ์ เวชแพศย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การพัฒนาเครื่องมือวัดปัญญาด้านการรับรู้ภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2545
2 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2539
3 ผลของการนวดแบบลึกที่มีต่อการเคลื่อนย้ายกรดแลคติคและการฟื้นตัว
ปี พ.ศ. 2537
4 ผลของการลดน้ำหนักอย่างเฉียบพลันและการชดเชย ที่มีต่อประสิทธิภาพของนักมวย
ปี พ.ศ. 2525
5 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดฝังภายใน
6 ผลของระยะเตือนที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา และความเร็วต้นในการวิ่งระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2524
7 ผลของการฝึกสมาธิ การเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกาย ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบง่ายและเชิงซ้อน
ปี พ.ศ. 2521
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2519
9 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับผลการชกมวยไทย
10 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาปฏิกิริยาในการเห็นและการได้ยิน กับผลการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลตามแบบสอบของบันน์