ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2545 2
6 2544 1
7 2541 1
8 2537 1
9 2531 1
10 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2554
2 การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ต
4 การควบคุม หุ่นยนต์ รถบังคับวิทยุและเกมด้วยสัญญาณไฟฟ้า กล้ามเนื้อ สำหรับการออกกำลังกายและการฝึกการควบคุม
ปี พ.ศ. 2552
5 การคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อระบุท่าทางการเคลื่อนไหวของมือ
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของแอฟฟินิตี้ ไบโอเซนเซอร์ แบบไม้ตัดฉลากโดยใช้วัสดุนาโน
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
8 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2
ปี พ.ศ. 2544
9 การพัฒนาและการอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
ปี พ.ศ. 2541
10 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดลำดับก่อนหลัง สำหรับผู้ป่วยกลืนลำบาก หรือเครื่องช่วยกลืน
ปี พ.ศ. 2537
11 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อใช้น้ำของไม้ผล
ปี พ.ศ. 2531
12 ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติแบบอเนกประสงค์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด