ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูรัตน์ ธารารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรัตน์ ธารไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
2 ศักยภาพในการปลูกมะเยาหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร และการผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคนิคไมโครเวฟ/อัลตราโซนิค /
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่น PVDF โดยการเคลือบสารละลายไคโตซาน และโพลิไวนิลแอลกอฮอล์แบบ 2 ชั้น เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของโปรตีน
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาเตาต้มที่มีส่วนทำความร้อนภายนอก สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2546
5 เครื่องคว้านเนื้อลิ้นจี่
ปี พ.ศ. 2539
6 การออกแบบขั้นต้น (Conceptual Design) ตัดแต่งกิ่งไม้ผลยืนต้น
ปี พ.ศ. 2537
7 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลมะม่วง โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ / ชูรัตน์ ธารารักษ์
8 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลมะม่วงโดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์
ปี พ.ศ. 2536
9 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลมะม่วงโดยใช้น้ำหนัก เป็นเกณฑ์