ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเครื่องสร้างภาพตัดขวางขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
2 การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ ปีที่ 3
3 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
4 การวัดความหนาแน่นของกระดูก โดยใช้เอ็กซเรย์ที่มี 2 ระดับพลังงาน
5 โปรแกรมวิเคราะห์จานเพาะเชื้อด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2551
6 โปรแกรมสำหรับดูภาพทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการพัฒนาเครื่องสร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้เทคนิคโทโมกราฟีที่วางตำแหน่งกล้องอิสระ
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาการสร้างภาพตัดขวางที่ใช้เทคนิค Diffraction Tomography เพื่อใช้ในทางการแพทย์