ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา คงจรูญ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2541 1
4 2540 3
5 2534 1
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis
ปี พ.ศ. 2552
2 การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis (ปี 2552)
3 การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis (ปี 2553)
4 การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis
ปี พ.ศ. 2541
5 การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยใช้เปอร์ออกซิเดสและเอสเทอเรสไโอโซไซม์
ปี พ.ศ. 2540
6 การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยใช้เปอร์ออกซิเดสและเอสเทอเรสไโอโซไซม์ (ปี 2540)
7 การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยใช้เปอร์ออกซิเดสและเอสเทอเรสไอโซไซม์ (ปี 2541)
8 การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยใช้เปอร์ออกซิเดสและเอสเทอเรสไโอโซไซม์
ปี พ.ศ. 2534
9 การศึกษาโปรตีนในน้ำยางที่อาจมีผลต่อการอุดตันของท่อน้ำยาง