ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชื่นจิต แก้วกัญญา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- เสิมศักดิ์ แก้วฉาย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2549 1
7 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การรวบรวมสายพันธุ์และทดสอบผลผลิตถั่วแลบแลบเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
2 การใช้ถั่วอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืชเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้สภาพดินลูกรัง
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอ้อยอาหารสัตว์หมักร่วมกับถั่วแลปแลปในอัตราต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงแกะ
ปี พ.ศ. 2552
5 ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง
6 ศักยภาพของการใช้ถั่วเขตร้อนเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพดีและการปรับปรุงดินลูกรัง
ปี พ.ศ. 2549
7 การประเมินความสูญเสียทางรายได้ จากปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2540
8 การศึกษาระยะปลูกและความสูงในการตัดของกระถินที่ปลูกร่วมกับหญ้า