ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิตนนท์ บูรณชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชิตนนท์ บูรณชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัดซิสพลาติน
2 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2558
3 แอพทาเซนเซอร์เชิงแสงราคาถูกและความไววิเคราะห์สูงแบบติดฉลากด้วยสารเรืองแสงหนึ่งชนิดอาศัยหลักการขยายสัญญาณด้วยเทคนิค catalyzed hairpin assembly สำหรับการตรวจวัดยาปฏิชีวนะปริมาณน้อยมาก
ปี พ.ศ. 2555
4 ไบโอเซนเซอร์เชิงแสงแบบติดฉลากที่เปลี่ยนชนิดและนำมาใช้ใหม่ได้อาศัยหลักการทำงานของAptamer และ DNA four-way junction
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
6 การพัฒนาชุดทดสอบฟอร์มาลิน