ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญชัย ชอบธรรมสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญชัย ชอบธรรมสกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2551 1
3 2537 2
4 2536 1
5 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
2 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกและประมวลผลสถิติการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ปี พ.ศ. 2551
4 ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
ปี พ.ศ. 2537
5 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพโปรแกรมพลศึกษา สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
6 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพโปรแกรมพลศึกษา สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
7 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพโปรแกรมพลศึกษา สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
8 ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัย