ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพผิวทางเคมีที่มีต่อกำลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างซี่ฟันเทียมอะคริลิกและฐานฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารปรับสภาพพื้นผิวที่มีต่อความแข็งแรงพันธะเฉือนระหว่างเรซินเสริมฐานแบบแข็งชนิดบ่มด้วยตัวเองและฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิก ชนิดบ่มด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2550
3 อายุความล้าของวัสดุฐานฟันปลอมอะคริลิกเรซินชนิดบ่มตัวด้วยความร้อนที่ซ่อมแซมด้วยวิธีต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
4 ความหนืดและเวลาติดอยู่ของกาวยึดฟันปลอมชนิดต่างๆต่อการติดอยู่ของฐานฟันปลอม
5 การศึกษาคุณสมบัติบางประการของยิบซัมชนิดที่สี่ที่ใส่พอลิอะคริมาไมด์
ปี พ.ศ. 2546
6 ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างไอพีเอส-เอมเพรสทู และเรซินซีเมนต์ 3 ระบบ
ปี พ.ศ. 2541
7 ผลของการขัดแต่งที่มีต่อกำลังดัดขวางของอลูมินัสพอร์ชเลน และเฟลด์สปาติกพอร์ชเลน
ปี พ.ศ. 2539
8 การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ