ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยศ คุณานุสนธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชัยยศ คุณานุสนธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย