ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2551 2
3 2544 2
4 2542 1
5 2541 3
6 2533 3
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการเก็บเกี่ยวของการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ
2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการเก็บเกี่ยวของการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาชนิดและปริมาณของพืชในนาข้าว
4 การศึกษาชนิดและปริมาณของพืชในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2544
5 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันรับประทานเมล็ดลูกผสม
6 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันรับประทานเมล็ดลูกผสม
ปี พ.ศ. 2542
7 การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด
ปี พ.ศ. 2541
8 การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541)
9 การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2542)
10 การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด
ปี พ.ศ. 2533
11 การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวัน ต่อไนโตรเจนและความหนาแน่นของต้นปลูก
12 การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันต่อไนโตรเจนและความหนาแน่นของต้นปลูก / ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น
13 การตอบสนองด้านการเจริญเติบโต และผลผลิตของทานตะวันต่อไนโตรเจนและความหนาแน่นของต้นปลูก