ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บข้อเข่าโดยใช้การทดสอบความผิดพลาดของการลงสู่พื้นในนักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน
ปี พ.ศ. 2557
2 ลักษณะของขนาดสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบของร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย
3 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้ง การลงสู่พื้นในนักกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยแบบทดสอบเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิเคราะห์ศักยภาพทางการกีฬาฟุตบอลด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
ปี พ.ศ. 2550
9 การวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ
10 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษในกีฬาฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาชนิดรูปกายและองค์ประกอบร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ปี พ.ศ. 2548
12 แรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อเท้าในการลงจากรถโดยสารประจำทาง
13 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 7-9 ปี
14 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 10-12 ปี
15 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 16-18 ปี
ปี พ.ศ. 2542
16 ผลของการฝึกยกน้ำหนักแบบพีระมิดสองรูปแบบที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
17 ผลของการฝึกยกน้ำหนักแบบพีระมิดสองรูปแบบที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ