ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล (ปี 2555)
3 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ (ปี 2555)
4 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล (ปี 2554)
5 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตไพลจากต้นที่ได้จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุ์
7 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตไพลจากต้นที่ได้จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ
9 การผลิตไพลแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิจัยการผลิตไพลแบบบูรณาการ (ปี 2550)
11 การวิจัยการผลิตไพลแบบบูรณาการ (ปี 2551)
12 การวิจัยการผลิตไพลแบบบูรณาการ
13 การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (F20) และเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ ของถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2544
14 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง
ปี พ.ศ. 2543
15 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง
ปี พ.ศ. 2542
16 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง (ปี 2542)
17 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง (ปี 2543)
18 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง (ปี 2544)
19 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง
ปี พ.ศ. 2537
20 การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย
21 การเลี้ยงเนื้อเยื่อแฝก
ปี พ.ศ. 2535
22 การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เดรีย